Megjelent az új módszertani kézikönyv a szociális szövetkezetek részéreÖnkéntesség és adományozás szabályai és meneteSzociális szövetkezet tagi munkavégzés díjazásAz új Ptk.-val módosult a gazdálkodási formák osztályozásán belül elfoglalt helyükEredményes országos szakmai rendezvénysorozat valósult meg az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. KoopeRáció+ kiemelt projektje keretébenÚj kiadványunk a Szociális szövetkezetek mentorálásának kézikönyveÉrtesítjük Partnereinket, hogy 2014. július 3-tól az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. adatai változtakÚjabb szakmai rendezvénysorozatát zárta le az OFA NKft. Kooperáció+ kiemelt projektjeElérhető a program és a regisztráció a 4. Társadalmi Vállalkozások Napjára!Kiegészítő információk a "Sui Generis Támogatási Program" pályázati útmutatójáhozDöntés született a Sui Generis Támogatási Program II. kedvezményezettjeirőlKözeleg a 2014. március 15. előtt már bejegyzett szociális szövetkezetek alapszabály-módosításának határideje!Sikeresen lezárult a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázataHozzáadott Helyi Érték Díj pályázat társadalmi vállalkozások számáraIsmerje meg a PiacTárs kiemelt projektetKözfoglalkoztatási Kiállítások OrszágszerteMegjelent a Hozzáadott Helyi Érték Díj Pályázat 2017!

Aktuális híreink

2015. 05. 29.

Sikeresen lezárult a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázata

Sikeresen lezárult a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázata

„A Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek kapacitásának megerősítése – konvergencia régió” c. program keretében támogatást nyert szervezetek -az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai segítségét is igénybe véve- 2015. elején sikeresen zárták a projektjeiket. A közös munka egyik tapasztalata volt, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző szervezetek között nagy minőségbeli különbségek vannak: léteznek olyan szolgáltatók, akik évtizedekre visszamenőleg rendelkeznek minőségi mutatókkal a munkába helyezéssel, munkában tartással kapcsolatban, s vannak olyan szereplők, akik a piacra most lépnek be. Az előbbi szervezetek számára tettük lehetővé, hogy részt vegyenek a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázaton, amelynek lebonyolítását a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Szervezettel közösen valósítottuk meg, sokat tanulva Sugár Karolinától a szervezet elnökétől.

 

A Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díj a szervezetek működését és a működés eredményességét vizsgálta. Fókuszba állította az ügyfelek, partnerek, érintettek igényeinek megismerését, elégedettségük rendszeres mérését és a működési folyamatok rendszeres továbbfejlesztését, a szervezet stratégiájának, küldetésének rendszeres felülvizsgálatát.

A  Díjmodell pályázatra a referencia kiadás során szerzett tapasztatokra, valamint a szerveztek életét, tevékenységét ismerő OFA nKft. régiós munkatársak javaslataira támaszkodva kerültek meghívásra a szervezetek. A pályázat két részből állt, egyrészt az EFQM követelményrendszer szempontjait követő, a szervezet tevékenységét bemutató dokumentáció elkészítéséből, másrészt az erről szóló prezentáció nyilvános bemutatásából.

Április 8-ai határidőre – az idő rövidsége miatt – 19 pályázat érkezett be. A hat konvergencia régióból a következő szervezetek pályáztak a kiválósági díjra: Talentum Alapítvány, Kapcsolat – Kihívás Alapítvány, Human Profess Közhasznú NKft., JAM Alapítvány, Országos KID Egyesület, RÉS Egyesület, Fehér Bot Alapítvány, RECIK Alapítvány, LEED NKft., Mécses Szolgáló Közösség Egyesület, HÍD Egyesület, Kreatív Formák Alapítvány, Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány, Magyary Zoltán Népfőiskola Társaság, Útirány Egyesület, Impulzus Egyesület, Echo Innovációs Műhely, Béthel Alapítvány, Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete.

A szervezetek regionális szintű prezentációira május 14-én és 19-én került sor a Budapesti Kongresszusi Központban. A szakértőkből álló Értékelő Bizottság (dr. Csáky Gyopárka – OFA, Ruszkai Zsolt – NGM, Szűcsné dr. Füredi Szilvia – MK, Sugár Karolina) az előértékelés során szerzett pontok és a bemutatott prezentációk alapján 9 szervezetet juttatott be az országos döntőbe. A prezentációk nagy sikert arattak a megjelentek körében, bemutatták a szervezetek tevékenységeit, erősségeit, kitértek ez eddigi sikeresen megvalósított projektekre, a kifejlesztett jó gyakorlatokra, a vevői, munkatársi elégedettségmérések eredményire, stb. A résztvevők elmondták, hogy nagy örömmel vettek részt a rendezvényen, sok hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak, és szeretnék, ha több ehhez hasonló fórum lenne a későbbiekben. Több szervezet pozitívumként értékelte, hogy a rendezvény kapcsán alkalma volt új partneri kapcsolatok kialakítására is.

A prezentációk alapján a júl működő szervezeteket az alábbi ismérvek jellemezték:

  • Tudatos tervezés, rendelkeznek jövőképpel, stratégiával és éves szintű üzleti tervekkel
  • Elkötelezett vezetőség
  • Szakmai minőségi munkára törekvés
  • Már a munkatársak kiválasztásánál figyelnek szakmai és emberi kvalitásokra (pl. etikai kódex elfogadása), elkötelezettek a munkatársak
  • Minden területen a minél személyre szabottabb és új munkamódszereket is bevonó minőségi munkavégzés a munkatársak részéről
  • A célcsoporthoz (hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, fiatal, stb.) igazodó szolgáltatások nyújtása
  • Hangsúlyt kap a vevői, partneri és munkatársi elégedettség mérésére és a tapasztaltok visszacsatolása 
  • Törekvés a pályázati forrásoktól való függőség csökkentésére (pl. vállalkozási tevékenység indítása, új típusú működési formák keresése)

Az értékelő bizottság döntése alapján a következő szervezetek jutottak a verseny országos döntőjébe: Human Profess Közhasznú NKft. (NyD), JAM Alapítvány (DA), Fehér Bot Alapítvány (ÉA), RECIK (ÉM), LEED NKft. (NyD), Mécses Szolgáló Közösség Egyesület (DA), Echo Innovációs Műhely (KD), Béthel Alapítvány (DA), Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (DD) 

A Kiválósági Díj döntőjére május 22-én került sor Kongresszusi Központban. A bejutott szervezetek mindegyike megújította pályázatát és prezentációját, így azok még informatívabbak, látványosabbak lettek.
Az Értékelő Bizottság Soós Andrea, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációs igazgatójának a vezetésével, hosszas tanácskozás után az alábbi döntést hozta.

A 2015. évben kísérleti jelleggel meghirdetett Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díj nyertese és helyezettei:

1. helyezett - Regionális Civil Központ Alapítvány (RECIK), Észak-magyarország
2. helyezett - Mécses Szolgáló Közösség Egyesület, Dél-Alföld
3. helyezett - Béthel Alapítvány, Dél-Alföld

A Kiválósági Díjmodell egy olyan kezdeményezés a munkaerő-piaci szolgáltatások területén, amely új utat és lendületet adhat a szolgáltatók folyamatos fejlődéséhez, hazai és nemzetközi megmérettetéséhez, továbbá hozzájárul a partnerközpontú, innovatív megoldásokat kereső, önfejlesztő szolgáltatók további megjelenéséhez. 

Ezúton is köszönjük a pályázaton elindult valamennyi szervezet áldozatkész munkáját és számukra további sikeres működést kívánunk!