Megjelent az új módszertani kézikönyv a szociális szövetkezetek részéreÖnkéntesség és adományozás szabályai és meneteSzociális szövetkezet tagi munkavégzés díjazásAz új Ptk.-val módosult a gazdálkodási formák osztályozásán belül elfoglalt helyükEredményes országos szakmai rendezvénysorozat valósult meg az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. KoopeRáció+ kiemelt projektje keretébenÚj kiadványunk a Szociális szövetkezetek mentorálásának kézikönyveÉrtesítjük Partnereinket, hogy 2014. július 3-tól az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. adatai változtakÚjabb szakmai rendezvénysorozatát zárta le az OFA NKft. Kooperáció+ kiemelt projektjeElérhető a program és a regisztráció a 4. Társadalmi Vállalkozások Napjára!Kiegészítő információk a "Sui Generis Támogatási Program" pályázati útmutatójáhozDöntés született a Sui Generis Támogatási Program II. kedvezményezettjeirőlKözeleg a 2014. március 15. előtt már bejegyzett szociális szövetkezetek alapszabály-módosításának határideje!Sikeresen lezárult a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázataHozzáadott Helyi Érték Díj pályázat társadalmi vállalkozások számáraIsmerje meg a PiacTárs kiemelt projektetKözfoglalkoztatási Kiállítások OrszágszerteMegjelent a Hozzáadott Helyi Érték Díj Pályázat 2017!

Szociális szövetkezetek számára

A szociális szövetkezetek törekvése, hogy a társadalom tagjai váljanak aktív szereplővé egy olyan innovatív gazdasági forma létrehozásával, amely helyi lehetőségekre építve szervezi meg a foglalkoztatást.  A szociális szövetkezet nyereséges fenntartható működésre törekvő vállalkozási forma, amely munkalehetőséget biztosít a munkaerőpiacról kirekesztett emberek számára, közösségformáló közösségfejlesztő tevékenység mellett.

Jelenleg több mint 1500 bejegyzett szociális szövetkezet van Magyarországon. A szervezetek megfelelő működéséhez azonban szükség van további hálózatok létrehozására, a meglévő hálózatok bővítésére, a szektor fejlesztésére, támogatására.

A kiemelt projekt célja, hogy segítse az ilyen típusú szervezetek megalakítását, pályázati forrásokhoz való juttatását, valamint, hogy ezen, társadalmi szempontból jelentős szerepet betöltő vállalkozások számára, működésük során szakmai segítséget, támogatást nyújtson céljaik elérése érdekében. A támogatás formája: az eredményesség növelése és a hálózatosodás elősegítése valamint a tapasztalatok közvetítése, átadása.

A támogatás sokszínű szakmai segítségnyújtásban nyilvánul meg, melynek célcsoportja egyrészt a szociális szövetkezet alakítását tervező magánszemélyek ill. önkormányzatok, másrészt a pályázati forrásokat elnyert szociális szövetkezetek. A támogatás célzásában, a szakmai munka megalapozásában és folyamatos fejlesztésében a folyamatba épített értékelés során gyűjtött adatok értékelése és az eredmények visszacsatolása segíti.

A szakmai támogatás időben két fontos szakaszra bontható. Az első szakaszban, a projektgenerálás időszakában a hangsúly a megfelelő projektötletek felszínre hozásában, a megvalósítás elvi lehetőségeinek és akadályainak feltárásán, a projektötletek megvalósulásának támogatásán van, míg a megvalósítás időszakában az OFA Nkft. a projektek minél magasabb szakmai színvonalon történő megvalósítását támogatja.

A szakmai támogatás formái:

Az OFA nKft. regionális irodák működtetésével látja el feladatát. A statisztikai régiókhoz igazodva, összesen 7 helyszínen tapasztalt és jól felkészült munkatársakkal várja a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődőket, illetve a működő szociális szövetkezeteket.

Az igény szerinti tanácsadás mellett, a szervezetek rendelkezésére állnak az OFA nkft. által megbízott szakértők is. A projektgenerálás időszakában az érdeklődők jog, üzleti terv, és pénzügy témakörökben kérhették a szakértők segítségét, egyéni, vagy csoportos tanácsadás formájában akár a regionális irodában akár más helyszínen. A projektgenerálást követő időszakban a szervezetek igényeihez igazodó szolgáltatási kosár kerül kialakításra.

A konkrét tanácsadásokon túl az érdeklődők számára lehetőség adódik a regionálisan, illetve egy-egy országrészben megszervezett rendezvényeken való részvételre, tájékozódásra az általánosabb kérdésekben.

Az OFA nKft. széleskörű szakmai tapasztalatait nem csak személyes információátadás formájában, hanem összegyűjtve és rendszerezve kiadvány (módszertani kézikönyv) formájában is eljuttatja az érdeklődők számára. A kézikönyvben minden a szervezeteket érintő információ rendelkezésre áll. A könyv formátuma (kapcsos könyv) pedig lehetővé teszi a folyamatos frissítést, az információk naprakészen tartását.

A kiadvány mellett fontos szerepet tölt be a folyamatos és széleskörű tájékoztatás, mely részben hagyományos, részben modern eszközökön keresztül folyik. A hagyományos eszközök használata (újsághirdetés, reklámspot) elsősorban a figyelemfelkeltés szempontjából számít hatékony eszköznek, míg a modernebb megoldások (honlap, facebook) a részletes tájékoztatást, és a legfrissebb, aktuális információk célba juttatását segítik.

A folyamatba épített értékelés során keletkező adatok és információk felhasználása több szempontból is segíthetik a szociális szövetkezetek tevékenységét. A gyűjtött információk alapján az OFA Nkft pontosabb képet, jobb betekintést kap a szektor működéséről, és a benne rejlő potenciálokról. A jobb megértés jobban célzott szolgáltatásokat eredményez, melynek eredményei közvetlenül hasznosulhatnak a szervezetek működésében. A létrejövő adatbázisok elemzése a szakmapolitikai fejlesztések irányainak megalapozásához nyújthatnak segítséget, míg a kialakításra kerülő szolgáltatási térkép a szervezetek horizontális (tevékenység alapú) együttműködését segítheti elő.

Hozzáadott Helyi Érték Díj

A szociális gazdaság fenntarthatósága, a szektor által teremtett munkahelyek megőrzése elsősorban azon múlik, mennyire ismertek és népszerűek a szociális szövetkezetek, mint társadalmi vállalkozások termékei és szolgáltatásai.

Az OFA nKft. a „Hozzáadott Helyi Érték Díjat” 2015-ben tervezi először átadni a díjat megalapozó modelltanulmány alapján. A győztes termékről, szolgáltatásról, az azt előállító szervezetről régiónként kisfilm készül, amelyet a szociális szövetkezet felhasználhat saját céljaira, a tévésugárzás mellett megjelenítjük a kiemelt projekt honlapján. 

Kapcsolódó letöltések

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKKEL KAPCSOLATOS ALAPINFORMÁCIÓK