Megjelent az új módszertani kézikönyv a szociális szövetkezetek részéreÖnkéntesség és adományozás szabályai és meneteSzociális szövetkezet tagi munkavégzés díjazásAz új Ptk.-val módosult a gazdálkodási formák osztályozásán belül elfoglalt helyükEredményes országos szakmai rendezvénysorozat valósult meg az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. KoopeRáció+ kiemelt projektje keretébenÚj kiadványunk a Szociális szövetkezetek mentorálásának kézikönyveÉrtesítjük Partnereinket, hogy 2014. július 3-tól az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. adatai változtakÚjabb szakmai rendezvénysorozatát zárta le az OFA NKft. Kooperáció+ kiemelt projektjeElérhető a program és a regisztráció a 4. Társadalmi Vállalkozások Napjára!Kiegészítő információk a "Sui Generis Támogatási Program" pályázati útmutatójáhozDöntés született a Sui Generis Támogatási Program II. kedvezményezettjeirőlKözeleg a 2014. március 15. előtt már bejegyzett szociális szövetkezetek alapszabály-módosításának határideje!Sikeresen lezárult a Nonprofit Munkaerő-piaci Kiválósági Díjmodell pályázataHozzáadott Helyi Érték Díj pályázat társadalmi vállalkozások számáraIsmerje meg a PiacTárs kiemelt projektetKözfoglalkoztatási Kiállítások OrszágszerteMegjelent a Hozzáadott Helyi Érték Díj Pályázat 2017!

Szolgáltatásaink

Kiemelt projekt szolgáltatásai

A kiemelt projekt célja

 • A szociális gazdaság fejlesztése-szociális szövetkezetek alapítását és fejlesztését célzó programok eredményességének növelése, a hálózatosodás elősegítése, szakmai támogatása tapasztalatok átadása révén.
 • A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése, bevált modellek elterjesztése, rendszerszintű alkalmazásának szakmai támogatása, szervezetfejlesztési és minőségirányítási eszköztárának bővítése.

 

Szolgáltatásaink

 • Projektgenerálás szakmai támogatása
 • Szakmai tanácsadás, közvetlen ügyfélkapcsolat biztosítása, külső szakértők igénybevétele

Célja a szakmai valamint menedzsment kapacitások fejlesztése, megerősítése, hálózatépítés, piacszerzési alternatívák beazonosítása.

A szakmai tanácsadás nyújtására két helyszínen kerülhet sor: egyrészt a Hálózat regionális irodáiban; másrészt külső helyszínen. A fentieken túl a KoopeRáció+ kiemelt projekt munkatársai a megjelölt témákban szakmai ügyfélszolgálatot biztosítanak regionális irodáinkban (telefon, e-mail útján vagy igény szerint személyesen.

Szakértői tanácsadás a szociális szövetkezet alprojekt esetében

 • Üzleti tervezési és marketing tanácsadás
 • Pénzügyi, adózási segítségnyújtás
 • Jogi tanácsadás
 • Felnőttképzési tanácsadás

A fenti szakmai területeken magas szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakértők állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A szakértők segítségnyújtásának térítésmentes igénybevételét a Hálózat illetékes regionális szakmai munkatársánál kell kezdeményezni, ezt követően történik az időpont egyeztetés és a tanácsadás lebonyolítása.

 

Szakértőink, akik partnereink rendelkezésére állnak: 

 

Üzleti tervezés és marketing szakterületen:

Civil Support nonprofit Kft.

A Civil Support Nonprofit Kft-t professzionális szolgáltató cégek hozták létre a Nyugat-Európában és az USA-ban jól működő ún. NGO Management Services vállalkozások mintájára.

A Civil Support civil szervezetek akár teljes körű működtetésére szakosodott speciális szervezet, amely az alapítók innovatív és integrált szolgáltatásaira, iparági tapasztalatra, mérethatékonyságra, és az együttműködő közösség adózási előnyeire alapozva költséghatékony megoldásokat kínál civil szervezetek, szakmai szövetségek és szociális vállalkozások számára.

A Civil Support Nonprofit Kft. a társadalmi szervezetek fejlesztésén, a civil és a vállalati szektor összekötésén, szektorközi együttműködések kialakításán keresztül a társadalmi  szervezetek hatásnöveléséért dolgozik.
 
A Civil Support elsődleges célja a magyar társadalmi szervezetek hatásnövelése, ezért nyújtunk és szervezünk működési, stratégiai és match-making szolgáltatásokat.
Célunk emellett olyan stratégiai együttműködések kialakítása, amelyekben partnereink szolgáltatásaikon keresztül növelik a civil szektorban működő szervezetek fenntarthatóságát és erősítik társadalmi hatásukat.

Működésünk eredményeképpen a pénzügyileg is fenntarthatóvá váló civil szervezetek képessé válnak megfizetni a piaci alapon számukra nyújtott szolgáltatásokat, és ezek segítségével növelni hatásukat.

Működési szolgáltatások

 • Általános adminisztráció, könyvelés, bérszámfejtés, riporting, adó és jogi tanácsadás, audit
 • Felhő alapú számlázó és dokumentum menedzsment rendszer, weboldalak, belső nyilvántartások fejlesztése, tárhely biztosítás
 • Hírügynökségi, PR és kommunikációs szolgáltatások: www.civilhirugynokseg.hu

Stratégiai szolgáltatások

 • Szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés, oktatás-képzés, coaching - mentoring
 • Fundraising stratégia, kommunikációs stratégia, szervezeti stratégia
 • Társadalmi hatásmérés (a Social Value International tagjaként)

Match-making szolgáltatások

 • Álláskeresés, pro bono partnerkeresés: www.civiljob.hu (együttműködésben a Profession.hu-val, Magyarország piacvezető állásportáljával) és Civil Adatbázis (közel 2000 civil szervezetet tömörít össze)
 • CSR partnerközvetítés, CSR projektfejlesztés

Az elmúlt 2 évben közel 100 civil szervezettel dolgoztunk együtt rövidebb-hosszabb projektek megvalósításán, vagy nyújtottunk számukra a működésükhöz szükséges szolgáltatásokat

Állásportálunkon és hírügynökségi szolgáltatásunkon keresztül folyamatosan bővülő civil adatbázisunkban mintegy 2.000 szervezet szerepel.

Emellett vállalatokkal, szakmai szövetségekkel is dolgoztunk / dolgozunk a civil szervezetek fejlesztéséhez kapcsolódó projekteken.

Az OFA projektben együttműködő partnereink a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, az Inspi-Ráció Egyesület és az Ifjúsági Unió Szekszárd.


Pénzügy szakterületen:

Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó, pénzügy, adózás és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérlegképes könyvelő, a Bosch Tanács-Adó Kft ügyvezető igazgatója.

Első diplomáját a GATE gazdasági mérnök szakon, pénzügy szakirányon szerezte, majd 2003-ban pénzügy, adózás, és pénzügyi ellenőrzési szakértő végzettséget szerzett a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar pénzügyi szakán. 2013-ban adótanácsadói képesítést szerzett.
Több mint 20 éves pénzügyi, számviteli tapasztalattal rendelkezik. Tulajdonosa, ügyvezető igazgatója a 2002-ben alapított Optiprofit Kft-nek. Az irányítása alatt álló vállalkozás közel 70 kis- és középvállalkozásnak, nonprofit szervezetnek nyújt adótanácsadói, számviteli, bérügyi szolgáltatást, képviseli ügyfeleit adóhatósági eljárásoknál.
Foglalkozik kis- és középvállalkozások tanácsadásával, segítséget nyújt a szervezeteknek alapítástól kezdve, a működtetésen át, pályázatok pénzügyi részének összeállításáig, elszámolásáig. Európai uniós projektek keretében tart prezentációkat vállalkozások adózásáról, pénzügyeiről, alapítási, működési szabályairól. Rendszeresen tart előadást aktuális adóváltozásokról
2008. óta több alternatív munkaerőpiaci projektben dolgozik pénzügyi szakértőként.
Nagy szakértelemmel rendelkezik a szociális szövetkezetek gazdálkodási, adózási, számviteli sajátosságairól.

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Milyen számviteli szabályok vonatkoznak a szociális szövetkezetek sajátos gazdasági eseményeire, mint pl. a közösségi alap képzésre, felhasználásra, adózására, a tagi munkavégzési jogviszonyban adott juttatásra? Hogy kell ezeket lekönyvelni?
- Milyen formában célszerű elkészítenie a szociális szövetkezetnek a beszámolóját?
- Be kell-e valahol vallani azt a de minimis támogatást, amiben a szociális szövetkezet részesült?
- Nyilatkoznunk kell az eddig igénybe vett de minimis támogatások összegéről, de ezt eddig nem tartottuk nyilván, most mit csináljunk?
- Mikor és hol kell bejelenteni a szociális szövetkezetnek ezt a tagját, aki a személyes közreműködést tagi munkavégzés formájában teljesíti?
- Hogyan lehet dokumentálni a tagi munkavégzési jogviszonyban elvégzett feladatokat és ennek ellenértékeként adott juttatást?
- Milyen és mekkora összegű adót és járulékot kell fizetni a tagi munkavégzési jogviszonyban adott juttatás után?
- Biztosított-e a tagi munkavégzési jogviszonyban álló szociális szövetkezeti tag?
- Kell-e adót, járulékot vonni a célcsoporttagnak adott képzési támogatásból?
- Mekkora összegű képzési támogatást adhatunk? Visszatarthatjuk-e a képzési támogatás egy részét?
- Adható-e képzési támogatás annak a célcsoporttagnak, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik?
- A célcsoporttag GYED-en van. Adhatunk neki megélhetési célú képzési támogatást?
- Terheli-e a szervezetünket szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség?
- Alanyi áfa mentes szövetkezetnél beletartozik-e a támogatás összege az alanyi áfa mentesség értékhatárába?
- Mit kell tennünk, ha a projekt megvalósítás időszakában általános áfa alanyokká válunk?
- Kell-e áfát fizetni a haszonkölcsön szerződés alapján átadott eszközök után?
- A szociális szövetkezet likviditásának biztosításához kölcsönre lenne szükség, adhatnak kölcsönt a tagok?
- Milyen járulékfizetési szabályok vonatkoznak a szociális szövetkezet vezetőtisztségviselőjére?


Jogi szakterületen: 

Dr. Forczek Erika ügyvéd, a Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda vezetője.

Fő szakterületei: gazdasági jog, ingatlanjog, nonprofit szektor joga. Foglalkozik forprofit és nonprofit gazdasági társaságok alapításával, működésük során jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, perbeli és peren kívüli jogi képviseletükkel, nonprofit gazdasági társaságok, és civil szervezetek vonatkozásában közhasznúsági jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadással és képviselettel. Sok éves tapasztalattal rendelkezik a szövetkezeti jog területén, közel két évtizedig dolgozott ügyvédként nagyon sikeres ipari és szolgáltató szövetkezetnek. Az elmúlt években több, szociális szövetkezetek létrehozására, működtetésére kiírt munkahelyteremtő Európai Uniós projektben vett részt jogi szakértőként. A projektekben előadások, tanácsadások keretében segíti a szociális szövetkezetek sikerét.

A szakértőnek feltett gyakori kérdések:

-A szociális szövetkezet alapításának jogi feltételei
-Az alakuló közgyűlés előkészítése
-A tagok vagyoni hozzájárulása (készpénz vagy apport), a rendelkezésre bocsátás ideje
-A szövetkezet induló vagyona
-A szövetkezet szervei
-A szövetkezet képviselete
-Személyes közreműködés formái
-A tagi munkavégzési jogviszony
-A közösségi alap
-Képzéssel kapcsolatos szerződéskötések
-Képzési támogatás visszakövetelése


Felnőttképzés szakterületen:

Magyar Mariann, felnőttképzési szakértő.

Magyar Mariann jelenleg a Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, 1974. október 21-én született Nagyatádon. Első diplomáját 1999-ben a POTE Egészségügyi Főiskolai Karán Szociális Munkás Szakon szerezte Szombathelyen, majd ezt követően az ELTE-n szociálpolitikus diplomát is szerzett.

Felnőttképzési tevékenységgel 2003 óta foglalkozik. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. akkreditált felnőttképzési intézmény képzési vezetője. Az elmúlt tíz évben rengeteg képzési program kidolgozásában és akkreditálásában vett részt. Valamint képzési vezetőként az intézmény-akkreditációs eljáráshoz szükséges dokumentációt is elkészítette, vezeti és gondoskodik a jogszabályoknak való megfelelőségről. A képzések szakszerű minőségirányítási és dokumentációs rendszerének kidolgozásához minőségirányítási szakauditor végzettséget is szerzett.

Felnőttképzési tevékenysége mellett több mint tíz éve dolgozik Európai Uniós projektek tervezésében, megírásában és lebonyolításában is.

Nagy szakértelemmel rendelkezik a projektek tervezési és megvalósítási sajátosságairól. Tanácsadásaival folyamatos segítséget nyújt a szervezetek képzési tevékenységén túl, a projekt tervezési, megvalósítási, dokumentálási és beszámolási kötelezettségének megvalósításához.

Kérdések, amelyek megválaszolásában segíteni tudok:

- Mire kell figyelnem ha a projektben lévő képzési tevékenységet külső alvállalkozóval kívánom elvégeztetni?
- Milyen feltételeket határozhatok meg az ajánlattételi felhívásban?
- Milyen dokumentációt kérjek a képzésről az alvállalkozótól?
- Milyen szerződést és milyen tartalommal kössek a képzésben résztvevő projekt tagokkal?
- Kinek és milyen feltételekkel fizethetek képzési/megélhetési támogatást?
- Ha módosulnak a projekt megvalósítási feltételei, hogyan módosítsam a képzési tevékenységemet?
- Ha a képzési jogszabályi feltételek változnak, hogyan valósítsam meg a képzéseket?
- Ha saját szervezetemen belül valósítok meg képzési tevékenységet, mikre kell figyelnem?
- Akkreditált intézményként mit jelentenek számomra a jogszabályi változások és ezeknek miként tudok megfelelni?
- Mire kell figyelnem a projekt szakmai beszámolójának elkészítésekor?
- Milyen szolgáltatások biztosításával segíthetem a hallgatók képzésben maradását, a képzés megvalósulását?


További szolgáltatásaink:

 • Hálózatépítés, hálózati együttműködések generálása; tapasztalatátadás (szakmai rendezvények) az egész ország területén
 • Tudástár építése (módszertani és információs fejlesztés)
 • Fejlesztések eredményeinek visszacsatolása a foglalkoztatáspolitika szereplői számára
 • Célzott tudásbővítés a kiemelt projekt célcsoportja számára
 • Szakmai elemzések készítése, kutatás, tanulmánykészítés
 • Tapasztalatcsere hazai és nemzetközi szinten
 • Disszeminációs tevékenység
 • Honlap (www. szocialisgazdasag.hu) és hírlevél szolgáltatások, közös sajtómegjelenések

 

Üzleti tervezés szakterületen: